BOZP pre Vašu prevádzku už od 49 EUR

Pracujete v administratíve a potrebujete bezproblémove BOZP rýchlo a podľa zákona?

Školenie BOZP

Už od jedného zamestnanca sú školenia povinné podľa zákona.

i

Dokumenty BOZP

Dokumentáciu by mal mať každý zamestnávateľ a jeho zamestnanci.

Služby BOZP

Preto je dobre zastrešiť bezpečnostnotechnické služby paušálne.

Základná dokumentácia BOZP

Základná smernica BOZP Politika BOZP, program realizácie politiky BOZP Zástupca zamestnancov pre BOZP (Menovanie zástupcu BOZP, Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť) Pracovné úrazy (Záznam o registrovanom pracovnom úraze, Žiadosť o posúdenie závažnosti PÚ,...

Bezpečnosť a ochrana zdravia v domácnosti

Hovorí sa, že domov by mal byť pre nás najbezpečnejším miestom. Vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom môže vaša rodina rásť a prosperovať, je jednou z najdôležitejších priorít. Našťastie, aj keď sa okolo priemerného domu skrýva množstvo vážnych bezpečnostných...

Čo je BOZP?

BOZP je multidisciplinárnou oblasťou týkajúcou sa bezpečnosti, zdravia a blahobytu ľudí pri práci. CieleBOZP zahŕňajú podporu bezpečného a zdravého pracovného prostredia. Môže tiež chrániť spolupracovníkov, rodinných príslušníkov, zamestnávateľov, zákazníkov a mnoho...

Aké sú zodpovednosti BOZP?

Podľa zákona o BOZP majú zamestnávatelia zodpovednosť za zabezpečenie bezpečného pracoviska. Toto je stručný prehľad kľúčových zodpovedností zamestnávateľov: ✘Udržiavať pracovisko bez rizika závažných nebezpečenstiev a dodržiavať normy, predpisy a predpisy vydané...

Kontaktujte nás na čísle 0919 888 880 alebo vyplňte formulár pre viac info